آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اندود دیوار خشک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اندود دیوار خشک

واژه انگلیسی
Dry-wall finish

توضیحات
نوعی پوشش دیوار داخلی مانند صفحه‌های گچی یا سه‌لائی ، که معمولاً به‌صورت ورقه‌ها یا پانل‌های وسیع به‌کار می‌روند؛ در هنگام نصب آنها نیازی به افزودن آب نیست.