آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استهلاک انباشته


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
استهلاک انباشته

واژه انگلیسی
Accrued depreciation

توضیحات
۱کاهش ارزش واقعی مایملک با گذشت زمان بر اثر فرسودگی ، گسیختگی ، متروک ماندن آن.۲ کاهش انباشتهٔ ارزش اسمی ملک به مرور زمان ، که برای انجام امور حسابداری یا مالیاتی در ترازنامه‌ها ذکر می‌شود.