آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ابزار گل‌پیچ


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
ابزار گل‌پیچ

واژه انگلیسی
Aaron's rod

توضیحات
آذین یا ابزار تشکیل شده از میله‌ای راست که برگ‌های نوک تیز یا نقش‌های طوماری ، به فواصل مساوی ، از دو طرف آن منشعب می‌شوند.