آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گلوکونات روی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گلوکونات روی

واژه انگلیسی
Zinc gluconate

توضیحات
نمکی است که از آن به عنوان یک منبع تأمین کننده عنصر روی در تغذیه رژیمی استفاده می‌شود.