آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زانتوفیل ، گزانتوفیل


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زانتوفیل ، گزانتوفیل

واژه انگلیسی
Xanthophyll. C۴۰H۵۶O۲. see anthoxanthin

توضیحات
ترکیبی است به رنگ سیاه مایل به قهوه‌ای که معمولاً در گیاهان با کلروفیل و کاروتن همراه است و برحسب غلظت آن موجب ایجاد رنگ طلائی مایل به زرد تا عاجی می‌شود. گزانتوفیل و ترکیبات وابسته به آن عامل رنگ زرد گلبرگ‌های گل‌های زرد است. این ماده بیشتر در پلاست‌ها یافت می‌شود. در پائیز موجب زرد شدن برگ‌ها می‌شود. در اندام‌های سبز گیاه به علت غالب بودن رنگ سبز کلروفیل ، رنگ زرد گزانتوفیل و نارنجی کاروتن ظاهر نمی‌شود.