آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زانتین ، گزانتین


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زانتین ، گزانتین

واژه انگلیسی
Xanthine, Xanthin. C۵H۴N۴O۲

توضیحات
نوعی مادهٔ واسطه رنگی در متابولیسم پورین‌ها. این ماده برای اولین بار از سنگ‌های صفراوی جدا شد. این ماده در جگر ، لوزالمعده ، مخمرها ، سیب‌زمینی ، قهوه ، چای ، روناس و گل زرد یافت می‌شود.