آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذغال ، ذغال چوب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ذغال ، ذغال چوب

واژه انگلیسی
Wood charcoal

توضیحات
نوعی سوخت کربنه که از حرارت دادن چوب در فضائی عاری از هوا (کورهٔ ذغال) به دست می‌آید. ذغال کربن تقریباً خالص است و ساختمانی سبک و اسفنجی دارد. ذغال قابلیت جذب گازها را دارد و از آن به عنوان سوخت برای گرم کردن منازل و غیره استفاده می‌شود. همچنین به واسطهٔ قدرت جذب گازها ، از ذغال می‌توان در تغذیه دام‌ها و طیور به عنوان یک مادهٔ افزودنی به مخلوط کنسانتره برای جذب گازهای زائد در دستگاه گوارش استفاده کرد. این عمل ، به ویژه در مورد دام‌های نشخوارکننده نفاخ ممکن است سودمند واقع شود.