آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرکهٔ شراب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سرکهٔ شراب

واژه انگلیسی
Wine vinegar

توضیحات
برای تهیه این نوع سرکه ، ابتدا باید آب انگور تحت تخمیر الکلی به شراب تبدیل شود و سپس شراب تحت تخمیر استیکی به سرکه تبدیل شود. این سرکه دست‌کم حاوی ۴% اسید استیک است و به رنگ‌های قرمز سیر و زرد کم‌رنگ مایل به سفید تولید می‌شود. از سرکهٔ شراب برای تولید چاشنی‌های سالادی ، سُس‌های ترش‌مزه و غیره استفاده می‌شود.