آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شراب‌ساز ، انگورکار ، پرورش دهندهٔ انگور مخصوص شراب‌سازی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
شراب‌ساز ، انگورکار ، پرورش دهندهٔ انگور مخصوص شراب‌سازی

واژه انگلیسی
Winegrower

توضیحات