آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پژمردن ، پژمرده شدن ، پلاسیدن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پژمردن ، پژمرده شدن ، پلاسیدن

واژه انگلیسی
Wilting

توضیحات
۱. از دست رفتن تازگی و شادابی شاخ و برگ گیاهان به علت کمبود آب که در نتیجه مسدود شدن آوندهای هدایتی گیاه یا کمبود رطوبت قابل استفاده برای گیاه است. ۲. پژمرده شدن علوفهٔ درو شده و ریخته شده در زیر آفتاب. این عمل در مراحل اولیه تهیه علف آفتاب خشک انجام می‌شود. گاهی به علت بالا بودن رطوبت علوفه برای تهیه سیلوی علوفه ، قبل از خرد کردن و ریختن در ساختمان سیلو ، علوفه را در زیر آفتاب پژمرده می‌کنند تا مقداری از رطوبت آن کم شود و در هنگام سیلو شدن زه آب زیادی نداشته باشد.