آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مواد جامد شیر کالم ، شیر خشک ، پودر شیر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مواد جامد شیر کالم ، شیر خشک ، پودر شیر

واژه انگلیسی
Whole milk solids- milk powder; dried milk

توضیحات
شیر کامل خشک شده با یکی از روش‌های رایج که حاوی بیش از ۲۶% چربی و حدود ۵% رطوبت است. از شیر خشک برای تولید جایگزین شیر نوزادان شیرخوار ، غذای کودک ، جایگزین شیر گوساله‌ها و دیگر حیوانات شیرخوار ، مخلوط‌های خشک ویژه تهیه پودینگ‌ها و غیره استفاده می‌شود.