آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دانهٔ کامل


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
دانهٔ کامل

واژه انگلیسی
Whole grain

توضیحات
۱. دانه دست نخورده غلات. ۲. دانه‌هائی که پس از خورده شدن توسط حیوانات ، به طور دست نخورده دفع می‌شوند.