آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخم کامل ، تخم‌مرغ کامل


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تخم کامل ، تخم‌مرغ کامل

واژه انگلیسی
Whole egg

توضیحات
تخم‌مرغ کامل که شامل زرده ، سفیده و پوستهٔ آهکی خارجی به شکل و نسبت‌های طبیعی است.