آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سازمان بهداشت جهانی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سازمان بهداشت جهانی

واژه انگلیسی
WHO. World Health Organization

توضیحات
یک آژانس سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شده است. این سازمان جهانی به کشورهای عضو در زمینه بهبود بهداشت و جلوگیری از شیوع امراض در جهت قدرت بخشیدن به خدمات عمومی بهداشتی کمک می‌کند. این سازمان برای حل مشکلات بهداشتی ، با توجه مخصوص به مالاریا ، سل و بیماری‌های مقاربتی ، ویروسی و انگلی در سطح بین‌المللی هماهنگی می‌نماید. این سازمان به کمک کشورهای عضو و سازمان‌های بهداشتی دیگر در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بیماری‌های همه‌گیر ، وضع مقررات بین‌المللی قرنطینه ، استاندارد کردن داروهای طبی ، واکسن‌ها و معالجات فعالیت دارد. در حدود ۱۰۰ کشور عضو سازمان بهداشت جهانی هستند و مرکز آن در شهر ژنو در سوئیس است.