آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گندم سفید


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گندم سفید

واژه انگلیسی
White wheat. See hard white wheat; soft white wheat; white club wheat, western white wheal

توضیحات
گندمی که فاقد رنگدانه قرمز باشد. از این گندم در تهیه کیک ، غذاهای صبحانه‌ای ، کراکر و غیره استفاده می‌شود.