آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تفاله سفید ، پولپ سفید


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تفاله سفید ، پولپ سفید

واژه انگلیسی
White pulp

توضیحات
اصطلاح pulp در یک معنی عبارت است از تفالهٔ یا پس‌ماندهٔ حصال از آبگیری از میوه‌ها ، سبزی‌ها و غده‌های گیاهی و در معنی دیگر عبارت است از هر نوع بافت نرم و آب‌دار گیاهی یا حیوانی؛ مثل ، بافت طحال یا حفرهٔ دندان‌ها در لثه.