آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سفید کردن ، رنگ‌بری ، جداسازی کامل سبوس از دانهٔ غلات


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سفید کردن ، رنگ‌بری ، جداسازی کامل سبوس از دانهٔ غلات

واژه انگلیسی
Whitening

توضیحات
۱. سفید کردن هر چیز؛ مثل ، پارچه ، البسته و غیره و زدودن کثافات و لکه‌های رنگی با آب و مواد پاک کننده ، به ویژه استعمال مواد سفید کننده برای انحلال و زدودن انواع مواد ایجاد کننده لکه‌های پایدار. ۲. سفید کردن مغز دانه برنج ، گندم و سایر غلات از طریق جداسازی سبوس خارجی و سبوس قهوه‌ای داخلی. در جداسازی سبوس داخلی که عملی شبیه صیقل دادن روی مغز دانه غلات انجام می‌شود و به آن سفید کردن یا صیقل دادن (polishing) غله گفته می‌شود ، دانهٔ غله کاملاً بدون سبوس و سفید تولید می‌شود که در مورد برنج بازپسندی بیشتر دانهٔ برنج و در مورد گندم آرد سفیدتر ، نان سفیدتر و مردم پسندتری بیشتری ایجاد می‌شود. برنج و گندم کاملاً سبوس گیری شده یا سفید شده حاوی مقادیر کمتری از پروتئین ، فسفر ، ویتامین‌ها و مواد معدنی است ، زیرا سبوس که حاوی این مواد است ، از غله سفید شده جدا شده است و پس از سفید کردن ، تنها قسمت نشاسته‌ای دانهٔ غلات باقی می‌ماند. بنابر این ، به ویژه در مورد اقشاری از جامعه که در تغذیه روزانه بیشتر به نان یا برنج وابستگی دارند ، کمبود مواد غذائی مذکور باید از مواد غذائی دیگر تأمین شود.