آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گوشت سفید


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گوشت سفید

واژه انگلیسی
White meat

توضیحات
اشاره است به گوشت سینهٔ مرغ و بوقلمون که وقتی پخته می‌شود سفید است. ۲. گوشت مرغ و برخی از ماهیان.