آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توانائی زدن ، استعداد زده شدن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
توانائی زدن ، استعداد زده شدن

واژه انگلیسی
Whipping ability

توضیحات
فرآیند زدن در تهیه کره از دوغ و در تهیهٔ خامه ، عبارت است از عمل به حرکت در آوردن دوغ یا خامه به طور دستی یا با استفاده از دستگاه گریز از مرکز برای تشکیل کره از ذرات چربی موجود در شیر با عمل‌آوری (رساندن) خامهٔ تازه.