آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آب پنیر کم لاکتوز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آب پنیر کم لاکتوز

واژه انگلیسی
Whey-low lactose

توضیحات
محصولی که از خارج کردن بخشی از قند شیر (لاکتوز) از آب پنیر به دست می‌آید.