آفتاب

واژه نامه های آفتاب

محصول تخمیر آب پنیر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
محصول تخمیر آب پنیر

واژه انگلیسی
Whey fermentation product

توضیحات
نوعی خوراک دام که از تغلیظ و خشک کردن محصول مایع حاصل از عمل تخمیر آب پنیر به دست می‌آید.