آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی گندم

واژه انگلیسی
Wheat distilers, dried grains

توضیحات
نوعی خوراک دام که از خشک کردن پس‌ماندهٔ حاصل از استخراج الکل یا مشروبات الکلی از گندم یا مخلوطی که قسمت اعظم آن از گندم تشکیل شده باشد ، به دست می‌آید.