آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گندم نان ، گندم معمولی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گندم نان ، گندم معمولی

واژه انگلیسی
Wheat bread. Triticum aestivum

توضیحات
گندم معمولی که عمده‌ترین محصول زراعی جهان است و از دانهٔ آن برای تهیهٔ آرد گندم برای مصارف نانوائی ، شیرینی‌پزی و غیره استفاده می‌شود.