آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پخته شده با بخار


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پخته شده با بخار

واژه انگلیسی
Wet process steeping. See wet process milling. Wet rendered. See steamed

توضیحات
رندرینگ؛ یعنی ، پالودن یا پالایش کردن. این اصطلاح معمولاً در عمل‌آوری و روغن‌کشی از ضایعات کشتارگاهی به کار می‌رود. «رندرینگ» کلمه‌ای است که در نزد دست‌اندرکاران مصطلح است و عبارت است از پختن با بخار تحت فشار در یک مخزن بسته.