آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الفبا - شماری ، ترکیب الفبایی و عددی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
الفبا - شماری ، ترکیب الفبایی و عددی

واژه انگلیسی
Alphanumeric

توضیحات
واژه‌ای که برای توصیف نشانه‌های مرکب (مثل حرفها ، شماره‌ها ، فاصله‌ها ، نقطه‌ها ، ...) به کار می‌رود.