آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه خودآموز


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه خودآموز

واژه انگلیسی
Tutorial program

توضیحات
یک برنامه کامپیوتری که مطالب جدید را شرح داده و سپس حافظه استفاده‌‌کننده را آزمایش می‌‌کند.