آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دیود تونلی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دیود تونلی

واژه انگلیسی
Tunnel diode

توضیحات
یک وسیلۀ الکترونیکی با سرعت سویچینک میلیاردم ثانیه. در مدارهای کامپیوتر و حافظه‌‌های سرعت بالا به‌‌کار برده می‌‌شود.