آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ریزکامپیوتر TRS-۸۰


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ریزکامپیوتر TRS-۸۰

واژه انگلیسی
TRS-۸۰TM microcomputer

توضیحات
نام تجاری چندین سیستم ریز کامپیوتر که توسط Radio shack بخشی از شرکت Tandy ساخته شده است. ر.ک MICRO COMPUTER. HOME COMPUTER و PERSONAL COMPUTER.