آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وسیله انتقال


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
وسیله انتقال

واژه انگلیسی
Transimission facility

توضیحات
اتصال مخابراتی میان ترمینال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راه دور و کامپیوترها ، مانند خطوط ارتباطی ، خطوط انتقال مایکروویو (ریزموج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) ، ماهواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخابراتی ، لیزرها ، خطوط تلفن ، فیبرهای نوری و لوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هادی امواج مغناطیسی و الکتریکی.