آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترانزیستور


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترانزیستور

واژه انگلیسی
Transistor

توضیحات
یک دستگاه نیمه هادی برای کنترل عبور جریان بین دو پایانه (ترمینال) یعنی امیتر (پخش‌‌‌‌‌‌‌‌کننده) و کالکتور (جمع‌‌‌‌‌‌‌‌کننده) این کنترل به‌‌‌‌‌‌‌‌وسیله تغییر عبور جریان میان پایانه سوم ، یعنی بیس (پایانه) ، و یکی از دو پایانه دیگر صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. این دستگاه در آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های Bell توسط William shockley و Walter Brattain و John Bardeen ساخته شده است.