آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مبدل


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مبدل

واژه انگلیسی
Transformer

توضیحات
یک وسیله جریان متناوب (AC) که در منابع تغذیه کامپیوترها برای کاهش دادن ولتاژ ۱۱۵ و ۶۰ هرتز به ولتاژ مناسب‌‌‌‌‌‌تر و قابل استفاده برای تجهیزات کامپیوتری به‌‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌‌رود.