آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تبدیل


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تبدیل

واژه انگلیسی
Transformation

توضیحات
در گرافیک کامپیوتری ، یکی از تغییراتی که می‌‌‌‌‌‌توان در مکان و اندازۀ تصویر روی صفحه صورت داد. سه تبدیل اساسی عبارتند از: انتقال ، درجه‌‌‌‌‌‌بندی ، چرخاندن.