آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توان عملیاتی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
توان عملیاتی

واژه انگلیسی
Throughput

توضیحات
اندازه‌‌‌‌‌گیری مقدار کل پردازش مفیدی که توسط یک سیستم کامپیوتری در دوره زمانی مشخص انجام می‌‌‌‌‌گیرد.