آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کامپیوتر سخنگو


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کامپیوتر سخنگو

واژه انگلیسی
Talking computer

توضیحات
سیستم کامپیوتری که از یک ترکیب‌‌کننده گفتار برای تولید گفتار استفاده می‌‌کند.