آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پهنای باند


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پهنای باند

واژه انگلیسی
Band width

توضیحات
در ارتباطات داده ، تفاوت میان بالاترین و پایین‌ترین فرکانس در یک باند می‌باشد. این واژه جهت اندازه‌گیری ظرفیت تبادل اطلاعات در یک کانال که به‌صورت بیت در ثانیه بیان می‌شود ، استفاده می‌گردد.