آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چاپگر توپی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
چاپگر توپی

واژه انگلیسی
Ball printer

توضیحات
چاپگری که اعضاء چاپ کننده آن روی سطح یک عنصر توپ مانند که - قابل تعویض است - قرار دارند. نوع حروف با تغییر این توپ ، تغییر می‌یابند.