آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمایش خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آزمایش خودکار

واژه انگلیسی
Automatic check

توضیحات
یک وسیلهٔ تست که اختصاصاً به‌منظور تست کردن ساخته شده است. هم‌چنین‌ آن‌را BUILT - IN CHECK (تست توکار) هم گویند.