آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعویض خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تعویض خودکار

واژه انگلیسی
Automatic corriage

توضیحات
یک شیوهٔ کنترل برای یک چاپگر که بتواند به‌طور خودکار تغذیه کاغذ ، ایجاد فضای خالی ، پرش و رد کردن صفحه و یا فرم‌های از قبل چاپ شده را انجام دهد.