آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خود شماره‌گیر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خود شماره‌گیر

واژه انگلیسی
Auto - dial

توضیحات
یک مُدم که قابلیت وصل شدن به یک سیستم تلفنی را داشته و می‌تواند شماره بگیرد. این دستگاه و نرم‌‌افزار مربوطۀ آن‌ ، به‌گونه‌ای عمل تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند که کامپیوتر امکان نقل و انتقال داده را داشته باشد.