آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودجواب


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خودجواب

واژه انگلیسی
Auto - answer

توضیحات
یک مدم (MODEM) که به‌طور خودکار می‌تواند جواب تلفن‌های دریافتی توسط کامپیوترها را داده و آنرا به کامپیوتر دیگر منتقل کند.