آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردازشگر آرایه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پردازشگر آرایه

واژه انگلیسی
Array processor

توضیحات
پردازنده‌ای که محاسبات ماتریسی را بسیار سریع‌تر از کامپیوترهای استاندارد انجام می‌دهد. این پردازنده قابلیت پردازش همزمان همه اجزاء ماتریس‌های بزرگ را دارد. نام دیگر آن پردازنده بردار می‌باشد.