آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سلول فعال


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
سلول فعال

واژه انگلیسی
Active cell

توضیحات
در یک صفحه الکترونیکی (نظیر صفحه نمایش کامپیوتر) منظور سلولی است که روی یک ماتریس قرار داشته و توسط مکان‌نما روشن شده است. هنگام فعال ‌بودن سلول ، اطلاعات ممکن است وارد شده ، تغییر کرده و یا حذف شود.