آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تطبیق دهنده صوتی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تطبیق دهنده صوتی

واژه انگلیسی
Acoustic coupler

توضیحات
یک دستگاه modem (تلفیق و تفکیک کننده) است که به یک مجموعه تلفنی وصل می‌شود. این دستگاه سیگنال‌های دریافتی از کامپیوتر را به سیگنال‌های صوتی که توسط تلفن تشخیص داده می‌شود ، تبدیل می‌کند هم‌چنین سیگنال‌هایی که از تلفن می‌آید به سیگنال‌هایی تبدیل می‌کند که کامپیوتر بتواند بخواند. استفاده از این دستگاه‌ها توسط بسیاری از استفاده‌کنند‌گان کامپیوترهای کوچک ترجیح داده می‌شود زیرا تقریباً با هر تلفنی سازگار می‌باشد. در مقابل ، مُدم‌هائی که به طریقهٔ مستقیم استفاده می‌‌شود یک پایه تلفن تفکیک کننده نیاز دارند تا به سیستم تلفن وصل شوند. سرعت ارسال در این دستگاه به ۱۲۰۰ بیت در ثانیه محدوده می‌شود. رجوع شود به MODEM.