آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرسفنامین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آرسفنامین

واژه انگلیسی
Arsphenamine

توضیحات
گردی زرد کم‌رنگ که حاوی ۳۰ تا ۳۲ درصد ارسنیک است و در سیفیلیس، پیان و سایر عفونت‌های تک‌یاخته‌ای از طریق داخل رگی تزریق می‌شود.