آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شکل‌دهی رفتار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شکل‌دهی رفتار

واژه انگلیسی
Behavior shaping

توضیحات
- با استفاده از فنون اصلاح رفتار برای ایجاد مرحله‌به‌مرحله یک رفتار را شکل‌دهی رفتار گویند. - تدریس یا آموزش پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تازه و مطلوب با روش به‌کاربردن فنون شرطی‌کردن ، و تقویت هر پاسخ آموخته‌ که نشانهٔ رفتار درستی باشد. برای مثال رفتار ترس از سگ را می‌توان از طریق مراحل مشخصی مانند دستکاری یک سگ اسباب‌بازی ، سپس نزدیک‌شدن به سگی کوچک ، و بعد نوازش‌کردن سگ ، به رفتار دوست‌داشتن سگ تغئیر داد. درواقع در روش شکل‌دهی رفتار ، هر رفتار یا مهارتی در چهارچوب یک رشته مراخل مشخص به‌تدریج شکل می‌گیرد.