آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختلال رفتار (اختلالات رفتاری)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اختلال رفتار (اختلالات رفتاری)

واژه انگلیسی
Behavior disorder(s)

توضیحات
اختلال رفتار ، رفتاری است که به‌نوعی برای والدین ، معلمان ، خواهران و برادران و دیگران قابل قبول نیست. مانند مدرسه‌گریزی ، اعتیاد داروئی و گوشه‌گیری اختلالات رفتاری ، به‌گروهی از اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان اطلاق می‌شود که ثانوی بر بیماری جسمی ، معلولیت یا اختلالات تشنجی نبوده و جزئی از پسیکوز و پسیکونوروز معینّی نیز نیست. اختلالات رفتاری واکنش در مقابل محیط نامساعد تلقی می‌شود و به انحاء گوناگون تظاهر می‌کنند. به‌صورت مسائل رشد شخصیّت ، صفات و عادات نامطلوب (ناخن جویدن ، شب‌ادراری ، استمناء ، حملات کج‌خلقی) به‌صورت اختلالات سلوک و بزهکاری (فرار از مدرسه و منزل ، دزدی ، دروغگوئی ، مصرف الکل ، بی‌مبالاتی جنسی و امثال آن) به‌صورت صفات نوروتیک خاص (تیک ، خوابگرد ، ترس‌ها) و به‌صورت مشکلات تحصیلی و مسائل کلی مربوط به مدرسه ومحل کار.