آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شخصیّت اساسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شخصیّت اساسی

واژه انگلیسی
Basic Personality

توضیحات
خصوصیات فکری ، عقیدتی ، فطری و همچنین الگوهای رفتاری و ساختمانی شناختی که از آغاز در انسان تجلی می‌یابند و تا پایان عمر با تغئیراتی اندک برجای می‌مانند.