آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیکن ، فرانسیس


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
بیکن ، فرانسیس

واژه انگلیسی
Bacon Francis

توضیحات
فرانسیس بیکن ( ۱۶۲۶.۱۵۶۱) فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی است که افکار و عقایدش ، نظرات تربیتی قرن هفدهم را به‌شدّت تحت تأثیر قرار داد. به‌عقیده او علم و معرفت وسیله‌ای برای غلبه بر محیط است واین معرفت را باید از طریق استقرائی حقایق طبیعی به‌دست آورد. بیکن در کتاب "ارگانن نو" (ارغنون نو) ، تکیه ارسطو بر استدلال قیاسی و نادیده‌گرفتن روش تجربی را ناروا شمرده ، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید تنها از راه فراهم آوردن نمونه‌های تجربی است که می‌توان به دانستنی‌های تازه دست یافت. قیاس که از گزاره‌های کلی آغاز می‌کند هیچ‌گاه ما را به شناختی تازه نمی‌رساند ، تنها کاری که از آن برمی‌آید فقط این است که به آنچه می‌دانیم نظم ببخشد و نه بیش. بیکن-بی‌آنکه به هیچ یک از شاخه‌های علم بپردازد-با روشن‌کردن اهمیّت روش تجربی و نشان‌دادن برتری پژوهش بر آموختن دانش پیشینیان ، از پیشروان و بنیانگذاران فلسفه علم در دوران نو گردید.