آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آگاهی ، درایت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آگاهی ، درایت

واژه انگلیسی
Awareness

توضیحات
۱- آگاهی به‌یک چیز یا محرک ۲- آگاهی از خود و از محیط ۳- آگاهی و ادراک محض یک چیز یا فکر. گاهی اوقات معادل شعور یا خودآگاه است. در شخص معمولی بیدار میزان آگاهی تفاوت قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. وقتی شخص مشغول یک تجربه مشکل است سطح آگاهی او نیز بالا می‌رود. اما وقتی در یک صندلی ، لم‌داده و روزنامه‌اش را مرور می‌کند ، شدت هشیاری او بسیار کمتر خواهد بود.