آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارآموزی اساسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کارآموزی اساسی

واژه انگلیسی
Basic training

توضیحات
تعلیمات سازمان‌‌یافته‌‌ای است که خارج از فعالیت‌‌های تولیدی یک مؤسسه بوده و هدف آن دادن دانش اساسی و مهارت لازم به یک گروه شغلی مفروض می‌‌باشد.